Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μουλουμουτάω

μουλουμουτάω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

συλλογίζομαι φωναχτά