Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: πόπορδας

πόπορδας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

αυτός που πετάγεται σε συζήτηση χωρίς να πάρει το λόγο, ο ξερόλας που δε ξέρει τίποτε