Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τσαούν`σμα

τσαούν`σμα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

τσιρίδα

Επεξήγηση

ο ήχος που κάνει μικρό ζώο, πχ γατί, όταν πονέσει