Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Μάλφας

Μάλφας

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Ηλίθιο, σπαστικό άτομο που θέλει πάντα να περνάει το δικό του και νομίζει ότι είναι αστείος.