Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: θουμούλε

θουμούλε

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σβόλοι

Επεξήγηση

το χρησιμοποιούμε συνηθως οταν σβολιάσει ζυμαρι η σε καποιο φαγητο που σβολιασε