Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Ψυ

Ψυ

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ψυχή