Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: λαλασεύω

λαλασεύω

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

χαΐδεύω