Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σουλουμουτάου

σουλουμουτάου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

παραμιλάω χαμηλόφωνα | σκέφτομαι δυνατά