Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σιδηργούδ`(ι)

σιδηργούδ`(ι)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

το μεταλλικό γουδί