Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: άσογος

άσογος

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

άτακτος

Επεξήγηση

αυτός που κάνει συνεχώς αταξίες | σκαρφίζεται αταξίες