Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: μόλε

μόλε

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Επιφωνηματική λέξη που εκφραζει εκπληξη.Τονίζεται εμφατικά στο ομικρον.Στην Συκιά Χαλκιδικής.