Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Πουρμαχλί

Πουρμαχλί

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Ποντιακό φαγητό/πίτα