Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Νεβίζω/Νεύσων

Νεβίζω/Νεύσων

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Κλείνω/Κλείσε

Σχόλια

Η προστακτική θα έπρεπε νομίζω να γράφεται με όμικρον (νεύσον) και όχι με ωμέγα.