Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Αραεύω

Αραεύω

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Ψάχνω