Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα - Λέξη: ντουντούμσ

ντουντούμσ

Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: λαρισα

Επεξήγηση

Άνδρας πρόσφυγας από την Ανατολική Ρωμυλία