Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Εγρίξα

Εγρίξα

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Καταλαβαίνω