Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα - Λέξη: ζαντούχα

ζαντούχα

Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: λαρισα

Μετάφραση

ζέστη με υγρασία

Επεξήγηση

Η ζέστη που έχει το βράδυ με άπνυα και υγρασία