Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τσιρέμπουλα

τσιρέμπουλα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

τα διάφορα πράγματα, τα συμπράγγαλα