Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπιζέρ`σα

μπιζέρ`σα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

βαρέθηκα