Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Κλαμάριασα

Κλαμάριασα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

πιάστηκα από το καθησιό

Επεξήγηση

Προφανώς από την κουλαμάρα