Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γάτσασα

γάτσασα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

δίψασα