Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κουσβός / κουσβιά

κουσβός / κουσβιά

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ανόητος-η, χαζός-ή