Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα - Λέξη: του μουστουκούλουρου

του μουστουκούλουρου

Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: λαρισα

Μετάφραση

το μουστοκούλουρο

Σχόλια

άιντι μιτρήστι τώρα, πόσα ου έχ` η λέξ`!