Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα - Λέξη: του ζήβσεις;

του ζήβσεις;

Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: λαρισα

Μετάφραση

τό `σβησες;

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

αρά ακόμα δεν του ζήβσεις του τσιγάρου;! άι ζήβα του, ρα!

βρε, ακόμα δεν τό σβησες το τσιγάρο;! άντε σβήσ` το, βρε!