Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα - Λέξη: τι χαλέβς;

τι χαλέβς;

Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: λαρισα

Μετάφραση

τι ζητάς;