Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα - Λέξη: κρατσιάντσι

κρατσιάντσι

Διάλεκτος: λαρισινα και αλλιωτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: λαρισα

Επεξήγηση

ηχομιμιτική λέξη. π.χ.: ούιιι!! άκσεις, α;! μι κρατσιάντσι η πλατ`!!