Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: σάδι

σάδι

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

πάτωμα, χώμα