Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: τάλε κουάλε

τάλε κουάλε

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

όταν δυο άνθρωποι μοιάζουν στο χαρακτήρα, κύλησε ο τεντζέρης...