Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: να πάρει μπούγιο

να πάρει μπούγιο

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

να πάρει μια βράση, συνήθως για φαγητό