Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: άκλερο

άκλερο

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

κάποιος χωρίς παιδιά