Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: τσαπέλες

τσαπέλες

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

ξερά σύκα