Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: κατώι

κατώι

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

υπόγειο, χώρος κάτω από τα παλιά σπίτια όπου έβαζαν τα ζώα