Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: καμπόσος

καμπόσος

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

κάποιος που παριστάνει τον έξυπνο ενώ δεν είναι

Επεξήγηση

μας κάν τον καμπόσο