Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: ποδεύομαι

ποδεύομαι

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

ντύνομαι, φοράω παπούτσια