Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: σκαπετάω

σκαπετάω

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

πηδάω ενα εμπόδιο, ξεπερνάω