Διάλεκτος: Χειμαριώτικα - Λέξη: αμολαω, λασκάρω

αμολαω, λασκάρω

Διάλεκτος: Χειμαριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Χειμάρα, Βόρεια Ήπειρος, σημερινή Αλβανία

Μετάφραση

αφήνω κάτι να γλυστρήσει μακριά