Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: καλατσεύω

καλατσεύω

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

μιλάω