Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Παλαλός

Παλαλός

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Τρελός,Παλαβός