Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Νεγκάσθα

Νεγκάσθα

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Κουράστηκα