Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Ντρέτα

Ντρέτα

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ευθεία