Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: άχι

άχι

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αχ

Επεξήγηση

χαρακτηριστικός κρητικός αναστεναγμός