Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: απατός

απατός

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ο εαυτός

Σχόλια

και απατή σου δηλ. εσύ (θηλ) π.χ. -Απατή σου δε ν-τρώς ή όρεξες κάνεις;