Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: άνε

άνε

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αν