Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: άμε

άμε

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πήγαινε