Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τσες

τσες

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Οι σπίθες