Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τζιριμιτώ

τζιριμιτώ

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Τιμωρώ