Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: ΚΑΣΤΡΑΒΕΤΣΙ

ΚΑΣΤΡΑΒΕΤΣΙ

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ΑΓΓΟΥΡΙ