Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ntourntouvak`

Ntourntouvak`

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ili8eios

Επεξήγηση

ili8eios an8ropos.