Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Ράβδισμα

Ράβδισμα

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Το μάζεμα των ελιών