Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Χοχλιός

Χοχλιός

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Σαλιγκάρι

Επεξήγηση

Από το αρχαίο : Κοχλίας